HISTORY

GES? KRISTU - PERSONA?? AFFAXXINANTI
| REF CODE - 9789993228554
Your Price

€2.00

Item Details

Publisher: G?aqda Biblika Maltija

Publication Date: 2013

Size in (cm): 12.5x17.5

Description:
p.39, Maltese, Softbound.

G?aliex ?es� Kristu, mag?ruf ukoll b?ala ?es� ta' Nazaret, g?adu jaffaxxina lin-nies, ukoll lil dawk tas-seklu Wie?ed u G?oxrin? G?aliex nies li jg?idu li telqu l-fidi Nisranija g?adhom ifittxu li jaqraw xi wie?ed, jekk mhux l-erba' evan?elji? X'fihom dawn il-kotba qosra li g?andhom minn bijografija, g?alkemm mhumiex bijografija, billi l-interess tag?hom mhuwiex sempli?i li jag?tu informazzjoni fuq il-persona?? ewlieni (?w 20: 30-31).

F'dan il-ktejjeb sa nipprovaw inwie?bu g?al dawn il-mistoqsijiet o?rajn li jqumu meta tifta? diskussjoni dwar ?es�, ng?idu a?na, min kien verament ?es�? Il-qarrej Nisrani Kattoliku malajr isib risposta g?al mistoqsijiet b?al dawn, twe?ibiet imnissla mill-kateki?mu li ffurmah. Imma f'dan il-ktejjeb sa nevitaw risposti ?a mfassla u mg?oddija b?ala t-tag?lim uffi?jali, u naqbdu t-triq tar-ri?erka fuq il-van?eli, is-sorsijiet ewlenin tal-informazzjoni dwar ?es�. X'aktarx, imissu xi kotba tal-istorja, u anki kittieba tal-ewwel seklu W.K., is-seklu ta' ?es�.


Items In This Category

Sort by:

GES� KRISTU - PERSONA?? AFFAXXINANTI

€2.00

GREAT ORDERS OF THE CATHOLIC CHURCH

€3.80

FRANGISKANI KONVENTWALI LBIERAH U LLUM

€23.00

GES? KRISTU - PERSONA?? AFFAXXINANTI

€2.00

THE CHURCH AND WORLD WAR I

€3.90

ANSWERS - FAITH & SCIENCE

€3.90

DUN ALFRED GATT

€7.00

CREATION AND SCIENCE

€3.50

SCIENCE AND RELIGION

€3.85

ILKOLL AĦWA FI KRISTU

€39.00

A HISTORY OF CHRISTIANITY

€19.50

GESÙ DI NAZARET

€21.50

IL VERO POTERE DEL VATICANO

€18.90

IL CASO SINDONE NON E CHIUSO

€26.25

ALLA RICERCA DI GESÙ

€18.90

ELISABETTA DELLA TRINITÀ

€49.00

FRÈRE ROGER - IL FONDATORE DI TAIZÉ

€30.00

ROMA - DUE DEL MATTINO

€30.00

Page(s)

1   

Join Us

To get our latest updates

Your name ...

Your email address ... 

FREE DELIVERY

emmaus malta offer free delivery

Malta: FREE Delivery for orders over €100 or get a quote

Other Countries: Get a quote.

WebSuccess Website Logo Web Design Malta