OTHERS

L-I VOLUM: ILWIEN IL-FESTI MALTIN - COLOURS OF MALTESE FESTAS
| REF CODE - 9789995701086
Your Price

€45.00

Item Details

Author: Mark Micallef (fotografija), Andrew Borg (editur)

Size in (cm): 21.5x31

Description:
p.272, Maltese & English, Hardback, includes Full-Colour Photographic Illustrations.


Ħadd ma jista' jiċħad li l-festi Maltin huma element importanti tal-identità Maltija. Il-barranin li jżuruna, jgħoxew wara dawn iċ-ċelebrazzjonijiet imlewna u spettakolari, li qajla jaraw bħalhom f'imkejjen oħra madwar id-dinja. Dan il-ktieb jiċċelebra l-ġmiel tal-festi Maltin, billi joffri lill-qarrej rappreżentazzjoni fotografika ta' dak kollu li jagħmel il-festa Maltija. Din id-damma ta' ritratti hi frott il-ħidma ta' fotografu ħabrieki u dilettant kbir tal-festi. Dawn iż-żewġ karatteristiċi ta' Mark Micallef jassiguraw għażla unika ta' ritratti li jiflu kull dettall minn dawn il-festi tagħna, li żgur se jkunu aprezzati minn kull min għandu għal qalbu l-patrimonju ta' pajjiżna. L-għan ewlieni tas-sensiela hu li tgħin lill-qarrej japprezza aktar il-ħidma ta' tant u tant voluntiera li jissagrifikaw sigħat twal mill-ħin liberu tagħhom biex, mhux biss jiggarantixxu l-livell ta' eċċellenza li qed jintlaħaq fil-festi tagħna, iżda fuq kollox biex b'ħidmiethom juru li l'Alla l-imbierek jixraqlu l-aqwa u l-aħjar.

Undoubtedly Maltese festas have evolved into an important element of Malta's identity. Regardless of their creed, tourists visiting Malta are always struck by these multi-faceted rituals, as hardly anywhere else in the world would they have encountered such manifestations. This book celebrates the splendour of Maltese festas, by presenting the reader with an unfolding photographic representation that probes all aspects of the Maltese festa as popularly celebrated across the Maltese islands. This impressive collection of snapshots is the work of an accomplished photographer and festa enthusiast. These two characteristics have ensured a professional choice of focus in catching the best elements for portrayal. Mark Micallef's photographic eye, with its penchant for sharp detail, is indeed truly appreciative of the fascinating details behind the Maltese festa. The aim of this series is to instill in the reader a keener appreciation of the work of the legion of volunteers who sacrifice long hours of their limited free time, not only to guarantee an excellence of festa celebration unrivalled the world over, but also to express their conviction that God Almighty deserves the best that man's genius can ever produce in His honour.

Werrej / Contents:

Messaġġ mill-Eċċellenza Tiegħu Mons. Pawl Cremona, Arċisqof ta' Malta / Message from His Grace Mons. Paul Cremona, Archbishop of Malta

Esperjenza Fotografika tal-Festi Maltin, minn Andrew Borg u Mark Micallef / A Photographic Experience of Maltese Festas, by Andrew Borg and Mark Micallef

Il-Festi - Mera tal-Identità Maltija, minn Charles Coleiro / The Maltese Festa and Beyond, by Charles Coleiro

Festa tal-Martirju ta' San Pawl, Rabat Malta / Feast of the Martyrdom of St Paul, Rabat Malta

Festa ta' San Ġużepp, Ħal Kirkop / Feast of St Joseph, Kirkop

Festa ta' San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa / Feast of St Peter in Chains, Birzebbugia

Festa ta' Santa Marija, L-Imqabba / Feast of the Assumption of Our Lady, Mqabba

Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Paola / Feast of Our Lady of Victories, Senglea

Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni, Rabat Għawdex / Feast of the Immaculate Conception of Our Lady, Rabat Gozo

Festival tan-Nar 2010 / Fireworks Festival 2010

Għeluq tal-Festi Specjali li jfakkru l-Miġja ta' San Pawl f'Malta, Il-Belt Valletta / Conclusion of the Special Celebrations commemorating St Paul's visit to Malta, Valletta


Items In This Category

Sort by:

A RULE FOR THE CLERGY

€16.50

L-I VOLUM: ILWIEN IL-FESTI MALTIN - COLOURS OF MALTESE FESTAS

€45.00

It-II VOLUM: ILWIEN IL-FESTI MALTIN - COLOURS OF MALTESE FESTAS

€45.00

It-III VOLUM: ILWIEN IL-FESTI MALTIN - COLOURS OF MALTESE FESTAS

€45.00

Ir-IV VOLUM: ILWIEN IL-FESTI MALTIN - COLOURS OF MALTESE FESTAS

€45.00

20 ANSWERS - END OF LIFE ISSUES

€3.90

20 ANSWERS - ATHEISM

€3.90

20 ANSWERS - THE REAL JESUS

€3.90

TEOLOGIA

€105.00

X'LAQATNI FIL-LIBJA

€2.80

JIEMI FL-INDJA

€4.20

JIEMI L-KENJA VOL. II

€4.20

Page(s)

1 

Join Us

To get our latest updates

Your name ...

Your email address ... 

FREE DELIVERY

emmaus malta offer free delivery

Malta: FREE Delivery for orders over €100 or get a quote

Other Countries: Get a quote.

WebSuccess Website Logo Web Design Malta