DOCUMENTS

LAUDATO SI'
| REF CODE - 9789995730512
Your Price

€4.50

Item Details

Author: Papa Frangisku

Publisher: Religjon u Hajja

Publication Date: 2015

Size in (cm): 12x17

Description:
p.256, Maltese, Paperback.

Gimgha biss wara li l-Papa Frangisku pprezenta t-tieni enciklika tieghu LAUDATO SI', f'Malta giet ippubblikata din l-enciklika tant importanti ghal zmienna. Dan sehh bis-sahha ta' tim ta' nies li kienu involuti fit-traduzzjoni, ir-revizjoni u l-pubblikazzjoni ta' dan il-dokument ufficjali tal-Knisja. It-tema hija dik tant attwali tal-ambjent li anke f'pajjizna bhalissa ghaddej dibattitu shih dwaru. Id-dinja u ghalhekk l-ambjent ta' madwarna hija fi kliem il-Papa ''id-dar komuni taghna'' u hija ''ohtna'' kif kien sejhilha l-qaddis kbir ta' Assisi San Frangisk. Proprju huwa ghall-Ghanja tal-Hlejjaq ta' San Frangisk li dan id-dokument gie ispirat u intitolat. ''Laudato Si`'' huma fil-fatt l-ewwel kelmiet ta' din l-ghanja popolari li sahansitra ssejjah lill-mewt ''oht''. Id-dar editrici tal-Frangiskani Konventwali Religjon u Hajja hija onorata li tippubblika din l-enciklika b'tema tant attwali u b'ispirazzjoni Frangiskana. Nisperaw li din l-enciklika tqajjem interess fil-pubbliku biex bhala Nsara naraw x'inhuma sewwa d-dmirijiet taghna lejn l-art u l-ambjent li Alla tana b'rigal.

Gie mahsub ukoll li dan id-dokument barra li jkollu format komdu u attraenti, billi jittratta l-ambjent, jigi stampat fuq karta ccertifikata mill-FSC (Forest Stewardship Council) li jiehu hsieb li s-sigar li jintuzaw ghall-karta huma minn foresti kkontrollati u minn zoni li huma ppjanati biex jithawlu sigar godda daqskemm jinqatghu ohrajn ghall-karta. Hekk wiehed ikun qed jirrispetta fis-shih in-natura u l-ambjent. Nisperaw li din l-enciklika tqajjem interess fil-pubbliku biex bhala Nsara naraw x'inhuma sewwa d-dmirijiet taghna lejn l-art u l-ambjent li Alla tana b'rigal.


Items In This Category

Sort by:

CHRISTUS VIVIT

€7.50

CHRISTUS VIVIT

€4.50

CHRISTUS VIVIT - ITALIAN

€5.00

CHRISTUS VIVIT - ENGLISH

€6.50

GAUDETE ET EXSULTATE

€4.00

GAUDETE ET EXSULTATE

€7.00

AMORIS LAETITIA

€5.00

AMORIS LAETITIA

€9.50

LAUDATO SI'

€5.50

LAUDATO SI'

€7.50

LAUDATO SI'

€4.50

POPE BENEDICT XVI ON VATICAN II

€3.50

LETTER TO ALL CONSECRATED PEOPLE

€3.50

SENSUS FIDEI - IN THE LIFE OF THE CHURCH

€6.50

KEEP WATCH

€7.50

IFIRĦU

€4.00

REJOICE!

€6.90

L-IMĦABBA SABIĦA

€1.50

Page(s)

1   

Join Us

To get our latest updates

Your name ...

Your email address ... 

FREE DELIVERY

emmaus malta offer free delivery

Malta: FREE Delivery for orders over €100 or get a quote

Other Countries: Get a quote.

WebSuccess Website Logo Web Design Malta